Bewoners op IJburg kunnen voorlopig nog niet tennissen omdat er mogelijk een rugstreeppad overwintert onder hun toekomstige tennisbaan. Het kan nog maanden duren voordat de bedreigde en zwaar beschermde pad ontwaakt en de werkzaamheden kunnen worden hervat.

De korenwolf, de das, de zeggekorfslak, de kleine modderkruiper en de zandhagedis. Het is de schrik van elke aannemer. Regelmatig worden bouwactiviteiten verstoord door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Stadsecoloog Anneke Blokker licht het belang van de bescherming van deze dieren toe. Tennisclub IJburg vindt de vertraging ronduit vervelend.

Rugstreeppad legt werkzaamheden plat

Download