Misschien is het niet meer cool om 'straat' te zijn of zijn jonge boefjes zo handig dat ze minder worden gepakt, zou kunnen. Maar de jeugdcriminaliteit cijfers dalen en er staan cellen leeg.

Staatssecretaris Teeven gooit daarom twee van de negen jeugdinstellingen dicht. Eikenstein in Zeist en Amsterbaken in Amsterdam zijn de pineut. 

Vooral in Amsterdam is men verbaasd. Deze opvang loopt juist voorop bij het verbeteren van resocialisatie van jonge boefjes. Amsterbaken zou juist beginnen met een proef om jonge delinquenten niet in gevangenissen onder te brengen, maar bij een speciaal opgeleid pleeggezin. 

Rapper Rivelino Rigters, van LOUD Academy is rap-coach in Amsterbaken en kan uit eigen ervaring vertellen waarom het behoud van dit soort instellingen juist in Amsterdam zo hard nodig is.