Het Tropenmuseum in Amsterdam dreigt te moeten sluiten. Datzelfde geldt voor het Tropentheater en de bijbehorende bibliotheek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten eind 2012 de totale subsidie van 20 miljoen euro aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen niet meer te verstrekken. Dit blijkt uit een brief van het ministerie die in handen is van het televisieprogramma EenVandaag.

In het museum is met ontzetting op het besluit gereageerd. Door de afschaffing vervalt bijna de helft van de inkomsten van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), die in totaal 50 miljoen euro bedragen. President Jan Donner van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waaronder het museum valt, gaat het besluit van staatssecretaris Ben Knapen juridisch aanvechten.

Bezuinigen

De staatssecretaris licht zijn besluit in EenVandaag toe: "De belangrijkste reden is dat wij op het gebied van ontwikkelingssamenwerking behoorlijk moeten bezuinigen, het Tropenmuseum wordt voor het overgrootste deel betaald uit ontwikkelingsgelden. We willen niet uit de ontwikkelingsgelden tot in lengte der dagen het museum open houden". Hij benadrukt dat de overheid 18 miljard moet bezuinigen en het Museum er niet aan ontkomt.

102 jaar

Over het stoppen van de 20 miljoen euro is voorafgaand geen overleg geweest tussen het KIT en Knapen. "Ik vind dat dit na 102 jaar samenwerken wat abrupt is, en dat ook wel eens iets anders had gekund", aldus Jan Donner. Volgens Ben Knapen hoeft het niet het einde te zijn van het instituut. Hij stelt voor een mogelijke samenwerking met het Afrikamuseum in Berg en Dal en het Volkenkundig Museum in Leiden.

Intussen wordt in het Museum gewoon gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling getiteld "De dood leeft!".