Het komt met enige regelmaat in het nieuws: apparaten waarvan de batterij in brand vliegt. Doorgebrande laptops en ontploffende telefoons. Het meest recente voorbeeld is de Samsung Galaxy 7. Oorzaak is vaak de lithium batterij, die door een gesloten circuit zo heet kan worden dat er brand ontstaat. Binnenkort is dat echter verleden tijd. 

Stanford University onderzoekers zijn erin geslaagd batterijen te maken met een brandbeveiliging in de vorm van een soort miniatuur brandblusser, direct ingebouwd in lithium batterijen.

Het gaat om een vuurvertragend middel dat automatisch geactiveerd wordt wanneer er een temperatuur ontstaat boven de 160 graden celcius. Op die manier wordt een explosie voorkomen.

Of en wanneer lithium batterijen standaard worden uitgerust met deze eigenschap is nog niet duidelijk.