De aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen past onvoldoende bij de omvang van het probleem. Dat zegt de Rekenkamer in EenVandaag op basis van een rapport dat ze vandaag uitgeeft.

Zo ziet de minister van Onderwijs zegt dat het om 1,3 miljoen mensen gaat, maar volgens de Algemene Rekenkamer gaat het om 2,5 miljoen. De doelen van het kabinet zijn alleen gericht op taal, bescheiden en niet gericht op ‘geletterd worden’. Het is onduidelijk wat het rijksbeleid bijdraagt aan een afname van het aantal laaggeletterden. 

In de praktijk zijn er wachtlijsten, er zijn verschillende doelgroepen die niet worden bereikt. Er zijn geen doelen gesteld, en ouderen die nog willen aanhaken vallen buiten de boot.

Download