Ahmad Al Faqi Al Mahdi staat deze week terecht voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het vernielen van cultureel erfgoed in Timboektoe, de hoofdstad van Mali.

Archeoloog en militair historicus Joris Kila reisde kort na de vernielingen, niet geheel zonder gevaar, naar Timboektoe toe om zelf de schade te inventariseren. Hij vindt dat de internationale gemeenschap zich steviger in moet zetten voor behoud van cultuurschatten, vanwege de culturele waarde en de identiteit die mensen hieraan ontlenen.