Wie op straat een hartaanval krijgt wordt gereanimeerd, ook als het slachtoffer een zogeheten 'reanimeer-mij-niet-penning' draagt en dat dus helemaal niet wil. EHBO'ers en ambulancepersoneel respecteren daarom volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde, NVVE de wet niet. Die zegt namelijk dat medische handelingen zonder toestemming van de patient verboden zijn. De ambulancezorg weigert echter eerst op zoek te gaan naar een penning. Reden voor de Reanimatieraad om vandaag een een nieuwe richtlijn te presenteren. Bekijk de nieuwe richtlijnen op de website van de Reanimatieraad (na 18.00 uur)