Volgens Francis Kenter is het 'raw food-dieet', waarbij je alleen rauw, ongekookt voedsel eet, de gezondste manier van leven. In 2008 maakte Anneloek Sollart al eens een documentaire over Francis en haar zoon Tom, die het dieet ook volgt. Wat blijkt vier jaar later: Tom kampt met een zorgelijke groei-achterstand. Het eetpatroon, dat volgens specialisten veel te weinig calcium, eiwit en vetten bevat, heeft tot gevolg dat Tom de groeicurve vertoont van een kind dat ernstig ondervoed in Afrika woont.

Zodra sprake is van bedreiging van de lichamelijke ontwikkeling van een kind, moet de overheid in principe ingrijpen. In Toms geval is dit nog niet gebeurd. Vanavond in EenVandaag: zou dit wel moeten? Aan het woord zijn onder meer hoogleraar opvoedkunde Jo Hermans en documentairemaker Anneloek Sollart.

De rechter besliste wel dat Tom onder toezicht moest worden gesteld, omdat hij niet naar de middelbare school gaat. Moeder Francis wil dat weer niet, omdat de scholen volgens haar niet genoeg rekening houden met de voeding van Tom.

Update 18 december: De NOS meldt dat Bureau Jeugdzorg een spoedprocedure heeft gestart tegen Francis Kenter, omdat ze weigert haar zoon naar een reguliere middelbare school te sturen. Nu krijgt de 15-jarige Tom thuis les van zijn moeder, zonder toestemming van de leerplichtambtenaar. Volgens Kenter is het onmogelijk om gezond voedsel te krijgen op school. "Tussen de middag halen ze eten uit de supermarkt of de kantine waar geen gezonde voeding te krijgen is", aldus Francis Kenter. Ze gaat de spoedprocedure aanvechten, omdat ze vreest dat Tom van de instelling van Jeugdzorg wegloopt als hij uit huis geplaatst wordt.

De documentaire RAUWER gaat vanavond op het IDFA-documentairefestival in premiere. Er is al wel een trailer:

In 2008 werd de jeugddocumentaire RAUW al vertoond, dat ook over de toen elfjarige Tom gaat. Kijk dat document hier nog eens terug: