Minister Stef Blok van Wonen wil grote gemeenten meer handvatten geven om korte metten te maken met raddraaiers. Zijn voorstel: weer mensen met een strafblad en gezinnen die overlast veroorzaken uit probleemwijken. Met deze aanpak is in Tilburg succes geboekt. Toch waarschuwt de wethouder van die stad niet te lichtzinnig om te gaan met dit soort beleid. 

Blok’s voorstel ligt nu ter consultatie bij de grote gemeenten. Zijn plannen zijn een uitbreiding op de wet ‘bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’, ookwel de Rotterdamwet genoemd. De minister wil wettelijk verankeren dat mensen met een strafblad of gezinnen waarvan een gezinslid bekend is bij politie en justitie niet meer in aanmerking komen voor huurwoningen in bepaalde probleembuurten. Ook notoire overlastgevers kunnen een ‘nee’ verwachten.  

In de Tilburgse Kruidenbuurt zijn woningzoekenden met een veroordeling korter dan 3 jaar geleden een tijd lang geweerd uit bepaalde straten. Tijdens het project is de overlast met ruim 70% gedaald. Nu de wijk weer in evenwicht lijkt,heeft men een milder project ingevoerd waarbij huurders begeleiding krijgen en pas een formeel huurcontract krijgen wanneer zij een jaar lang geen last veroorzaken. 

In EenVandaag: is het plan van Blok hét middel om de leefbaarheid van achterstandswijken op peil te houden? Of  sluipt de overheid wel heel ver achter de voordeur?