Het gaat goed met de mensenrechten in Nederland. Maar het kán beter. Er is nog een hoop te winnen, zegt Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens.

Vandaag is Quirine de Optimist!