Driekwart van de PVV-stemmers (78 procent) is blij dat Geert Wilders weer deelneemt aan de onderhandelingen in het Catshuis. Een meerderheid van de PVV-achterban (60 procent) vindt dat Wilders wel concessies mag doen als dat betekent dat het kabinet dan kan doorregeren.

Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder achtduizend mensen, waaronder dertienhonderd PVV-stemmers. De achterban van de linkse partijen is teleurgesteld, zij hadden gehoopt op nieuwe verkiezingen.

Hervorming arbeidsmarkt bespreekbaar

De ondervraagde PVV-stemmers geven aan dat het verkorten van de WW en het versoepelen van het ontslagrecht het meest bespreekbaar zijn. Ze hebben veel meer problemen met bezuinigingen op de gezondheidszorg, hier mag Wilders absoluut niet mee akkoord gaan. Ook vinden ze dat Wilders forse bezuinigingen op de ontwikkelingshulp moet binnenhalen. Tweederde van de PVV-achterban (68 procent) verwacht dat de gesprekken tot een akkoord over nieuwe bezuinigingen zullen leiden.

Vertrouwen in kabinet gedaald

Het vertrouwen in het kabinet is nauwelijks aangetast door de commotie rond de onderhandelingen: 35 procent van alle deelnemers zegt vertrouwen in de ploeg van Rutte te hebben. Vorige week was dat nog 38 procent.

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden op donderdag 29 maart 2012. Aan het onderzoek deden negenduizend leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder dertienhonderd PVV-stemmers.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim veertigduizend mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.