Een meerderheid van de PvdA-leden (54%) wil dat Diederik Samsom gaat onderhandelen met de VVD om de strafbaarstelling van illegalen uit het regeerakkoord te halen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1000 leden van de Partij van de Arbeid. Ruim een derde (38%) is het met Samsom eens dat er beter niet onderhandeld kan worden over deze maatregel. 

Aan de vooravond van de ledenraad denken de PvdA-leden nog net zo over de strafbaarstelling van illegalen als twee weken geleden, vlak voor het congres. Nog altijd is tweederde van de leden (68%) tegen de maatregel in het regeerakkoord. Toch vindt de meerderheid (60%) dat het regeerakkoord niet opengebroken moet worden voor dit principiële punt; 33 procent vindt van wel.

De meeste leden (71%) vinden het voortbestaan van het kabinet –zeker in deze tijd van crisis– belangrijker dan het intrekken van de maatregel. Ook vindt de meerderheid (63%) dat de partij zich moet houden aan de eerder gemaakte afspraken uit het regeerakkoord.

Ondanks de kritiek op Samsom, geniet hij nog veel steun bij de leden: 90 procent heeft vertrouwen in de partijleider, en tweederde (66%) vindt dat hij de discussie met zijn achterban de afgelopen weken goed heeft aangepakt.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 1000 PvdA-leden uit het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 9 en 11 mei 2013.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.