Zelfmoord is een van de grootste doodsoorzaken onder studenten. Daarom heeft Bureau Studentenartsen van de UvA een protocol ter preventie opgesteld en verspreid.  

Het protocol geeft richtlijnen voor signalering van studenten met een zelfmoordrisico. Belangrijke risicofactoren als een laag zelfbeeld, prestatiedruk en zwakke sociale banden worden genoemd. Waarschuwingssignalen zijn onder andere absentie, veranderingen in gedrag en bleek en onverzorgd ogen. 

Het protocol is bedoeld voor familie, vrienden en docenten. Bureau Studentenarts verstuurde het naar alle andere hogescholen en universiteiten in Nederland.

In Radio EenVandaag spreken we huisarts en directeur van Bureau Studentenartsen Peter Vonk. Volgens hem ontbreekt de hulpvraag vaak. Depressieve studenten trekken zich terug en gaan niet snel naar een huisarts. Daarom is het belangrijk dat mensen in de omgeving de signalen herkennen en de student aansporen om hulp te zoeken.

Ook spreken we Aafje Kok, wiens studerende zoon zelfmoord pleegde. Ze is blij dat dit protocol er is gekomen.

Download