Geen raamprostitutie meer, maar grote bordelen buiten de stad waar prostituees veilig kunnen werken. De stichting Non Nobis wil dit plan realiseren in verschillende grote steden, waaronder Amsterdam. 

Volgens Non Nobis gaan prostituees er dan op vooruit, omdat ze minder afhankelijk van pooiers en exploitanten zijn. In de bordelen komt een centrale balie waar de huur kan worden betaald en de opbrengsten kunnen worden gestort. Non Nobis regelt de geldstromen zodat deze controleerbaar zijn. Dit creëert een transparante en veilige omgeving, aldus de stichting.

Nieuw-Zeeland model

In EenVandaag een gesprek met criminoloog Joep Rottier. Hij pleit voor het Nieuw-Zeeland model. De prostitutie heeft dezelfde rechten en plichten gekregen als andere bedrijfstakken. Sekswerkers kunnen dan een hypotheek krijgen, panden huren en verzekeringen afsluiten, net als in andere bedrijfstakken.

In Nederland staan politici huiverig tegenover de deregulering van prostitutie, maar in Nieuw-Zeeland heeft deze stap tot verbluffende resultaten geleid. Gebleken is dat prostituees meer tevreden zijn en dat het opheffen van strenge regels de illegaliteit onaantrekkelijk heeft gemaakt.

Ook een gesprek met Yvette Luhrs, voorzitter van Proud, een organisatie die opkomt voor de rechten van sekswerkers. Luhrs pleit ervoor dat er mét de sekswerkers wordt gepraat in plaats van over. 

Tippelzones

In de jaren tachtig zijn tippelzones ingesteld om de prostitutie beter te kunnen reguleren, maar die zones verdwenen weer begin deze eeuw. Deze zones hebben de veiligheid toen niet verbeterd. Hierover in Radio EenVandaag een gesprek met Metje Blaak: schrijfster, filmmaker en fotograaf, en in het verleden prostituee en belangenbehartigster voor sekswerkers.