Tal van projecten waarin buurtbewoners samen zonne-energie opwekken staan onder druk. Een BTW-voordeel dat dit soort initiatieven aantrekkelijk moet maken, blijkt door de Belastingdienst niet te worden afgegeven. Daardoor dreigen deze projecten niet meer rendabel te worden, en te stranden. PvdA-Kamerlid Jan Vos is woedend en gaat minister Kamp van Economische Zaken om opheldering vragen.

In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 een miljoen mensen gebruik moet maken van duurzaam opgewekte energie. Om dat doel te halen voerde het kabinet onder meer de ‘postcoderoos-regeling’  in. Buurtbewoners uit hetzelfde postcodegebied die zelf geen geschikt dak hebben kunnen samen in zonnepanelen investeren. Alle deelnemers krijgen korting op de energiebelasting. De zonne-panelen  komen dan vaak op daken van scholen of buurthuizen.

Rendabel

Ernst van der Leij leidt een van de eerste lokale cooperaties met zonnepanelen in Eindhoven. Hij berekende dat de postcoderoos-regeling alleen rendabel is als, naast de korting op energiebelasting, er ook géén BTW hoeft te worden afgedragen over de opgewekte energie. Minister Kamp beloofde de Tweede Kamer dat hij naar de BTW-regels zou kijken. Deze week kreeg Van der Leij van de Belastingdienst te horen dat hij en zijn buurtbewoners wel degelijk BTW moeten afdragen. 

Doodsteek

Volgens de Organisatie voor Duurzame Energie, de koepel van energiecooperaties, is het besluit de doodsteek voor veel andere projecten. Voorzitter IJmert Muilwijk verwacht dat het enthousiasme van investeerders snel verdwijnt als er geen winst te behalen valt. Ook PvdA-Kamerlid Jan Vos is boos.  'Dit is heel triest en niet acceptabel. Ik ga minister Kamp naar de kamer roepen en vragen of hij de regeling eenvoudiger kan maken en de btw niet betaald hoeft te worden.'

Energieakkoord

Het niet doorgaan van allerlei zonne-energieprojecten zou een nieuwe, grote tegenvaller zijn bij de uitvoering van het Energieakkoord. Uit de onlangs gepubliceerde Nationale Energieverkenning blijkt dat de doelstellingen onder druk staan. Met de huidige plannen wordt in 2020 niet 14 maar 12 procent van de energie duurzaam opgewekt. 

update
clock 26-10-2014 10:04

Reactie minister Kamp

Minister Kamp laat weten:

'Ik ben al langere tijd in overleg met initiatiefnemers over de uitvoering van de nieuwe regeling voor lokale energieopwekking. Samen met hen bekijk ik welke belemmeringen weggenomen zouden moeten worden en welke knelpunten opgelost. Daarbij zijn ook de BTW-regels in beeld.'