Steeds meer tuinders weigeren de verplichte heffingen te betalen die het productschap Tuinbouw hen oplegt. Ze weigeren, uit principe.

Onlangs werd bekend dat 60% niet tevreden is over het werk dat het Productschap Tuinbouw voor ze doet in verhoudingen tot de bedragen die ze betalen. De roep om opheffing klinkt al langer, maar in de mindere economische tijden waarin de tuinders nu verkeren, verhardt de discussie zich. De product- en bedrijfschappen, hebben ze nog toekomst?