Is er een verband tussen voeding en ADHD? Volgens onderzoekers is dat er zeker, maar welke voeding nu precies invloed heeft op gedragsstoornissen blijft nog onduidelijk. Vervolgonderzoek is nodig, maar de farmaceutische industrie wil daarin niet investeren. Waarom niet?