De veiligheid op straat komt in handen van de BOA: de bijzondere opsporingsambtenaar. Ze doen nu vooral werk als parkeercontroleur, milieuambtenaar, jachtopziener, dorpswacht, viscontroleur en conducteur. 

Vanaf volgend jaar krijgen ze een zwaarder takenpakket, omdat de politie zich meer op de hardere misdaad zal richten.  Maar is deze ‘politie light’ wel uitgerust voor hun nieuwe taak? De BOA’s zelf vinden van niet, ondanks de aangekondigde maatregelen van minister Opstelten, eerder deze week. Een nieuw uniform is niet genoeg, zo vinden de BOA's.

En aangezien BOA's nog steeds niet verplicht op de meldkamer van de politie zijn aangesloten is het maar de vraag hoe effectief en veilig ze hun werk kunnen doen.  De eerste BOA's zijn al naar de rechter gestapt omdat ze door miscommunicatie in gevaarlijke situaties terechtkwamen. Voor de beroepsvereniging van de BOA's, de Beboa, is de maat vol. Vandaag schrijven ze een brandbrief aan de minister.