Zes op de tien (60%) kiezers verwachten niet dat er binnen zes maanden een nieuw kabinet is. Een coalitie met de VVD, het CDA en D66 aangevuld met de PvdA vindt de grootste groep kiezers (52%) op dit moment het meest acceptabel, blijkt uit een peiling van EenVandaag. De gewogen peiling werd vandaag gehouden en is ingevuld door ruim 13.500 mensen. Als tweede optie wordt door 46 procent van de deelnemers wederom het motorblok met GroenLinks genoemd.

Voor Jesse Klaver was uitbreiding van de vluchtelingendeal een breekpunt. Bij GroenLinks-kiezers ligt dit genuanceerder: 45 procent van de GroenLinks achterban vindt dat Klaver hier geen breekpunt van moet maken. Veel van deze GroenLinks-stemmers geven aan het thema klimaat nog belangrijker te vinden. Zoals een ondervraagde zegt: 'Ik vind immigratie belangrijk, maar Klaver mag van mij toegeven als daar harde klimaatafspraken tegenover staan.' Voor 36 procent van de GroenLinks-kiezers is de vluchtelingendeal wel een breekpunt. 

PvdA-kiezer verdeeld

De PvdA-kiezer is verdeeld over het wel of niet meedoen aan formatie-onderhandelingen: 46 procent ziet dat wel zitten, maar ook 46 procent is hier tegen. Veel PvdA-stemmers geven aan dat hun partij alleen moet gaan onderhandelen als de coalitie meer links dan rechts georiënteerd is.  'Alleen deelnemen aan een centrum-links kabinet', stelt een ondervraagde.  

PVV aan onderhandelingstafel

Na het vastlopen van de formatie vindt de helft (49%) van de ondervraagden nu dat overwogen moet worden de PVV uit te nodigen voor de formatie-onderhandelingen. Naast PVV-kiezers zouden met name CDA-kiezers (59% voor) dit een goed idee vinden. Ook bij VVD-kiezers (46% voor, 51% tegen) is hiervoor enig draagvlak te zien. 

De grootste groep ondervraagden (52%) is op dit moment geen voorstander van nieuwe verkiezingen. 

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 13.567 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is gehouden op 24 mei 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download