De rover Hoepsika, de kleine kapitein, Juttertje Tim en de Rode Prinses, allemaal zijn ze ontsproten aan de fantasie van de veelbekroonde kinderboekenschrijver Paul Biegel. Met het verhaal van koning Mansolein, opgetekend in Het sleutelkruid, brak Biegel vijftig jaar geleden door bij het grote publiek. Edward van de Vendel, zelf ook kinderboekenschrijver, liet zich door de meester inspireren en vindt dat er een speciale Paul Biegel-penning moet komen.