In 2012 bracht de Amerikaanse theologe Karen King een snipper papyrus naar buiten waaruit zou blijken dat Jezus getrouwd was geweest. En dat niet alleen, "zijn vrouw", zoals ze wordt aangeduid in het fragmentje, zou wat Jezus betreft ook "zijn leerling" kunnen zijn.

Dat is bepaald niet hoe de katholieke kerk het graag ziet. "Het lijkt wel heel erg op de Da Vinci Code van Dan Brown," luidde het commentaar in die kringen.

Maar de snipper is wel degelijk authentiek, hebben Amerikaanse scheikundigen anderhalve week geleden aangetoond. Zowel de papyrus als de inkt zijn te dateren in de vierde eeuw na Christus. We gaan erover praten met cultuurfilosoof Bram Moerland.