Er is weinig steun voor aanpassingen aan Zwarte Piet. Een overgrote meerderheid (83%) vindt dat het uiterlijk niet moet worden aangepast. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 27.000 leden van het Opiniepanel.

Vandaag werd bekend dat Albert Heijn Piet niet zal gebruiken in reclames. Acht op de tien (83%) deelnemers vinden dat grote winkelketens geen aanpassingen moeten doen. In oktober 2013 vond 5 procent dat Piet aangepast moest worden, nu vindt 13 procent dat. Er is ondanks de felle discussie van het afgelopen jaar dus weinig veranderd.

Opleiding en leeftijd

Hoewel de meerderheid niet open staat voor aanpassingen, spelen opleidingsniveau en leeftijd wel een rol. Hoger opgeleiden zijn wat vaker bereid aanpassingen aan het uiterlijk te accepteren (23%) dan de laagst opgeleiden (4%), en Piet mag van de groep tussen de 18 en de 35 jaar ook meer veranderd worden (20%) dan van 65-plussers (7%).

Sinterklaasliedjes

Ook andere aanpassingen kunnen op weinig steun rekenen. Zo vinden acht op de tien (79%) deelnemers het een slecht initiatief om bekende Sinterklaasliedjes neutraler te maken. Hetzelfde geldt voor het plan van enkele speelgoedmerken om te stoppen met het produceren van poppetjes van Zwarte Piet: 85 procent is het daar niet mee eens.

Weinig begrip voor gevoel van discriminatie

Slechts een kwart van de ondervraagden (23%) begrijpt dat mensen met een donkere huidskleur Zwarte Piet als discriminerend ervaren. Dit terwijl deelnemers van Surinaamse en Antilliaanse afkomst zich regelmatig persoonlijk gekwetst voelen door racistische uitlatingen rond Zwarte Piet.

Hoger beroep

Volgende week start het hoger beroep in de Amsterdamse zaak over Zwarte Piet. De rechter oordeelde dat Zwarte Piet een ‘negatief stereotype’ is. Slechts 8 procent van de ondervraagden is het hiermee eens. Bovendien vindt 88 procent dat de discussie over Zwarte Piet in de samenleving moet worden gevoerd en niet in de rechtbank.

Intocht in gemeenten

Veel gemeenten wachten de uitspraak in de Amsterdamse zaak af voordat zij besluiten hoe de Pieten in hun intocht er uit zullen zien. De ondervraagden (82%) vinden dat Zwarte Piet in hun gemeente niet aangepast moet worden.

Over het EenVandaag Opiniepanel

Aan het onderzoek deden 27.797 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 6 t/m 9 oktober 2014. Enkele vragen uit dit onderzoek zijn in oktober 2013 ook voorgelegd aan de leden van het EenVandaag Opiniepanel.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Download