Voor 1 maart wil het kabinet eruit zijn. Blijven we wel of niet in Uruzgan. Voor- en tegenstanders hebben zich de afgelopen weken fel over het onderwerp uitgesproken. Maar wat denken de families van militairen die zijn omgekomen tijdens de missie? Uit gesprekken met ouders van omgekomen militairen blijkt juist dat zij vinden dat de dood van hun zonen geen argument mag zijn in de oplopende discussie.

In EenVandaag komen zij aan het woord.

Ouders gesneuvelde militairen over missie Uruzgan