Een gang vol rollators, gejaagde verplegers, pestgedrag en nauwelijks eigen spullen. De verhuizing naar een verzorgingshuis leidt vaak tot depressiviteit en andere psychische problemen. De GGZ in Amersfoort biedt daarom ouderen nu een cursus aan.