De 29-jarige Amerikaan Edward Snowden blijkt achter het lekken van geheime infornatie over surveillanceprogramma's van de Amerikaanse geheime National Security Agency (NSA). De klokkenluider was als technisch medewerker in dienst van de CIA. Hij werkte voor de NSA als ingehuurde kracht.

Eerder werd bekend dat de NSA met het spionagesysteem PRISM op grote schaal persoonlijke informatie van burgers die onder meer Google, Facebook en Yahoo gebruiken, analyseert. Daarnaast worden telefoongegevens verzameld. 

Zo zou de NSA een overzicht hebben wie wanneer met wie communiceert zonder ieder bericht te hoeven inkijken. De NSA zou in maart van dit jaar alleen al 97 miljard stukken informatie verzameld hebben.

Snowden lekte zijn informatie naar de media, omdat hij van mening is dat de Verenigde Staten aan een geheim spionagesysteem werken dat iedere Amerikaan in de gaten houdt, maar zelf geen verantwoording af hoeft te leggen. Hij vertelde over zijn motieven aan de Britse krant The Guardian.

Wat betekent het uitlekken van deze informatie, en wat zijn de gevolgen voor Snowden? Voor klokkenluiders die hem voorgingen, zoals Bradley Manning en Julian Assange. had het lekken van info grote gevolgen. Manning zit in de gevangenis, en Assange vond asiel op de Equadoriaanse ambassade in Londen. In EenVandaag onder meer internetondernemer Danny Mekic. Na het Amerikaanse afluisterschandaal rijst de vraag: Hoe gaat de Nederlandse overheid om met onze internetgegevens?

Big Data: belangrijker dan internet