Tunuhan Kuzu staat weer flink in de belangstelling op sociale media, niet omdat zijn Kamergotchi zin heeft in mini-frikadelletjes, maar vanwege een opmerking over discriminerende artsen. Volgens het DENK-Tweede Kamerlid laten Nederlandse artsen allochtone ouderen eerder sterven dan autochtone bejaarden. 

Het zou komen door taalproblemen, aldus het Kamerlid. Artsen zouden op grond van taalproblemen de stekker er eerder uit trekken bij allochtonen dan bij autochtonen. Twee dingen op sociale media: afgrijzen en verontwaardiging. 

Maar ook: slim, politiek niet netjes maar wel effectief, mensen bang maken om ze zo op je partij te laten stemmen. Corinne Gorter vraagt zich af of andersom ook waar is: 

Wouke van Scherrenburg vindt dat Kuzu wegens smaad voor de rechter moet worden gesleept. 

De artsen zelf hebben via hun beroepsvereniging vrij mild gereageerd: “Dit past duidelijk in de verkiezingscampagne,” aldus KNMG-voorzitter René Héman. De Kamergotchi van Kuzu wordt massaal genegeerd en aan zijn lot overgelaten.