Hoe zorg je dat een ontsporende jongere inziet dat er meer is dan het snelle geld van de georganiseerde criminaliteit? Het helpt niet om daar een net afgestudeerde jongerenwerker op af te sturen. 

In plaats daarvan zouden rolmodellen uit de buurt moeten helpen om straatjongeren de juiste kant op te krijgen. Volgens criminoloog Jan Dirk de Jong van het Experstisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden bereiken deze rolmodellen dat het beste door ‘boosheid met liefde’.