Weer heeft veeteelt een dreun gekregen door nieuwe blauwtonggevallen, nu bij Steenwijk en Hollandse Rading. De veeteeltsector verliest tien miljoen euro per maand als gevolg van exportbeperkingen, becijferden exporteurs de afgelopen week. Er lijkt geen grip te krijgen op de blauwtong en de sector krijgt klap na klap te verwerken. Na het zwaar bevochten en bijna overwonnen serotype 8 deden zich de laatste weken plotseling exotische types 6 en 1 voor. Vermoed wordt dat het type 6 zelfs mogelijk via een illegaal vaccin hierheen is gehaald. Wat is er toch aan de hand met dierziektes en ontsnapt de veeteelt aan meer nieuwe, exotische virussen?

Duitsland en Nederland zijn elkaar nu aan het zwartepieten over de herkomst van het blauwtongvirus type 6, want aan de grens van beide landen zijn gevallen van het virus ontdekt. Mogelijk is het virus afkomstig uit een levend vaccin uit Zuid-Afrika. Maar waarom zou een boer in Nederland of Duitsland een illegaal vaccin importeren terwijl hier vaccins voor de hier heersende blauwtong is? En gaat dat zo makkelijk?

Dan de andere verdenking voor de verspreiding van de nieuwe varianten van de veeziekte: illegaal transport. Ik kan mij indenken dat boer Dekker onderhands een schaap in een wagentje naar de naastgelegen boerderij van boer Hiemstra brengt. Maar grote transporten uit Oost- of Zuid-Europa lijkt mij wel zo opvallend, dat zou toch niet moeten kunnen?

Het ministerie van LNV onderzoekt nog steeds de bron van de besmetting, maar desondanks zuchten de veehouders onder de zoveelste exportbeperking die van kracht is gegaan. Dat betekent dus dat er voor boeren binnen een virtuele straal van vijtig kilometer weinig of geen mogelijkheden zijn om het vee buiten de door LNV aangewezen gebieden te mogen brengen.

Misschien ligt het aan mijn beleving, maar gevoelsmatig lijkt het alsof er in Nederland de laatste jaren geen periode meer voorbij is gegaan of er woedt wel een veeziekte in het land. Zijn het de open grenzen, illegale veetransporten of illegale vaccins, nietsvermoedende reizigers met exotische producten uit het buitenland of stomme toevalligheden waardoor de veehouder klap na klap krijgt te verwerken? En ontsnappen ze nog aan de dierziektes?

[email protected]