Hotelwebsite Booking stelt miljoenen voor de top veilig, terwijl ook miljoenen coronasteun vanuit de overheid kwam. DENK-Tweede Kamerlid Azarkan: "De integriteit en het draagvlak in de samenleving neemt af als je misbruik maakt van dit geld."