Werkloze jongeren moeten sneller aan de slag kunnen. Daarom is het van belang om drempels die dat in de weg staan weg te nemen. Een van die drempels is volgens de Koninklijke Metaalunie de ontslagbescherming. De vakbond is woedend.

De werkgevers in de metaal denken dat door opheffing van deze bescherming werkgevers sneller jongeren aannemen. Immers een jonge vent die niet voldoet kan dan zonder problemen worden ontslagen. Nu levert dit aan de kant van de werkgevers nog altijd heel veel problemen op.