De PvdA houdt morgen een extra ledenraad over het kabinetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen. Die ledenraad was nodig, omdat op het laatste PvdA-partijcongres grote beroering over dit punt ontstond. 

Een grote meerderheid van het congres nam toen een motie aan van het PvdA-lid Sander Terphuis, waarin het kabinetsvoorstel wordt verworpen. Partijleider Diederik Samsom legde die motie tot verbijstering van veel leden naast zich neer en zei zich te willen houden aan de afspraken in het regeerakkoord. Die houding zette veel kwaad bloed onder de PvdA-leden.

De ledenraad van zondag werd deze week voorafgegaan door drie ledenbijeenkomsten in het land. Gisteren meldde Sander Terphuis in Pauw en Witteman een nieuwe motie klaar te hebben, waarin opgeroepen wordt niet tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen.

Zijn de PvdA-leden twee weken na het congres nog steeds mordicus tegen het voorstel? EenVandaag ging samen met Sander Terphuis kijken op de ledenbijeenkomst in Den Haag, waar Samsom afgelopen donderdag tekst en uitleg gaf.

Het EenVandaag Opiniepanel peilde de mening onder de PvdA-leden en onderzocht onder meer de vraag of de PvdA’ers vinden dat Samsom met de VVD moet gaan onderhandelen om het voorstel van tafel te krijgen.

PvdA-leden tegen strafbaar maken illegaliteit