Is er sprake van onoorbare praktijken bij gynaecologische ingrepen tijdens een operatie? Co-assistenten hebben ethische dilemma’s omdat zij bij patiënten die onder narcose zijn, vaginaal moeten oefenen zonder toestemming van de patiënt.

De website geneeskundestudent.nl onderschrijft dit probleem en zegt regelmatig klachten te krijgen van studenten over dit onderwerp. Het is vaak onduidelijk of een patiënt toestemming heeft gegeven voor een dergelijk onderzoek. In TweeVandaag een reactie van Prof.mr.dr. Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universite it en hoofd juridische zaken van artsenorganisatie KNMG.