Zwarte Piet is de afgelopen jaren genoeg veranderd. Voor het eerst sinds jaren is het aantal mensen dat wil dat het uiterlijk van Zwarte Piet wordt aangepast niet gestegen. Net als vorig jaar wil 68 procent van de mensen dat Zwarte Piet zwart blijft. Dat blijkt uit een gewogen peiling van EenVandaag onder 40.000 deelnemers. 

Ruim een kwart (28 procent) wil dat het uiterlijk wel wordt aangepast. De afgelopen 6 jaren groeide het aantal mensen dat een andere Zwarte Piet wilde juist steeds. Dat dat dit jaar anders is, komt vooral door verharding van het maatschappelijk debat.

Uitslag onderzoek Zwarte Piet

Discussie voorbij?

Ook voor het eerst zijn er ongeveer net zoveel mensen die vinden dat de discussie over Zwarte Piet voorbij is, als mensen die vinden dat de discussie nog niet is afgerond. Vier op de tien ondervraagden (41 procent) vinden de combinatie van roetveegpieten en Zwarte Pieten, zoals de NTR die de afgelopen jaren introduceerde, acceptabel. De helft (54 procent) echter niet.

Een deelnemer zegt: "Ik vond het best acceptabel dat Piet langzaam verkleurde op verzoek van mensen die zich eraan storen. Maar door het chanteren met klachten en betogingen op plaatsen waar kleine kinderen zijn, ben ik nu tegen elke verandering aan Zwarte Piet."

LEES OOK

Hoe ouder de ondervraagden, hoe meer ze tegen verandering van Zwarte Piet zijn. "Als we toegeven aan de wensen van deze kleine groep negatieve personen, dan vinden ze weer andere zaken die niet kunnen," zegt iemand. "Op een gegeven moment bestaan geen oude tradities meer."

Antillianen en Surinamers: ‘In racisme zit geen middenweg'

Voor het eerst heeft EenVandaag ook een grote groep van 750 Nederlanders van Antilliaanse en Surinaamse afkomst ondervraagd. Waar slechts 12 procent van alle deelnemers Zwarte Piet als racistisch ziet, ervaart bijna driekwart (73 procent) deze groep Zwarte Piet als racistisch en zijn daarom voor aanpassing van het uiterlijk van Zwarte Piet.

LEES OOK

De combinatie van Zwarte Pieten en roetveegpieten kan op weinig steun rekenen van de ondervraagde Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders: 66 procent is hier niet tevreden mee. Iemand zegt: "Ik denk dat de roetveegpiet een een stap in de goede richting is. Maar het feit dat er nog vele volledige Zwarte Pieten zijn, vind ik onacceptabel. Ik begrijp niet waarom er in racisme er een middenweg gezocht moet worden."

Ook Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders denken niet dat de Zwarte Pietendiscussie dit jaar voor het laatst gevoerd wordt. Driekwart (76 procent) stelt dat met een combinatie van roetveegpieten en Zwarte Pieten de discussie nog niet ten einde is. 

over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 40.315 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 12 tot en met 16 november 2018. De uitslag van het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Aan het onderzoek deden ook 786 Nederlanders mee van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. De resultaten van deze groep zijn gewogen op leeftijd en geslacht. Daarvoor zijn CBS-cijfers gebruikt over Nederlanders met een Antilliaanse en Surinaamse achtergrond (eerste en tweede generatie).

LEES HIER HET HELE RAPPORT

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.