In de regio Drachten in Friesland wordt door de GGD en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWA) onderzoek gedaan naar Q-koortsgevallen. In het gebied is een toename van het aantal meldingen geconstateerd. Er zijn elf patiënten met Q-koorts, waarvan er vier uit Drachten of omgeving komen. Dat is meer dan gebruikelijk: normaal krijgt de GGD Friesland drie meldingen per jaar.

Q-koorts kan van dieren overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. Meer dan de helft van de mensen die besmet raken met Q-koorts heeft bijna geen klachten. Als er klachten zijn dan gaat het meestal om koorts en heftige hoofdpijn. Tussen 2007 en 2009 is er een Q-koortsuitbraak geweest en steeg het aantal patiënten in Nederland (vooral in Brabant) explosief, naar enkele duizenden per jaar. In 25 gevallen kende de ziekte een dodelijk afloop, in een onbekend aantal gevallen kreeg de ziekte een chronische karakter.