Het is een wat onzichtbare groep, de vrouwelijke veteranen. Voor het eerst deed het veteraneninstituut onderzoek naar de ervaringen van deze (oud-) militairen.

Onderzoek naar de totale groep wordt al jaren gedaan. Het veteraneninstituut besloot afgelopen jaar om voor het eerst specifiek de groep vrouwelijke veteranen te onderzoeken, om te zien in hoeverre de ervaringen van vrouwen overeen komen met hun mannelijke collega’s.

Uit dat onderzoek, dat een vervolg krijgt, komen enkele opvallende resultaten. Zo gaan vrouwen heel anders om met hun status als veteraan en blijken ze sneller hulp in te schakelen wanneer er problemen ontstaan nadat ze op missie zijn geweest.

EenVandaag kijkt met veteraan Suzanne Kos terug op haar ervaringen in het Nederlandse leger en volgt haar bij de presentatie van het onderzoek. Zij werd uitgezonden toen ze al moeder was en spreekt over de effecten die dat op haar gezin heeft gehad. Ook spreken we met de onderzoekers van het instituut over de bevindingen.