In het nieuwe regeerakkoord moet opgenomen worden dat het koningshuis belasting moet betalen, zo vindt een meerderheid (53%) van de 26.706 deelnemers aan het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag. Een derde (37%) vindt dat dat niet hoeft.

Zes op die tien (62%) deelnemers vinden sowieso dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix belasting moeten betalen zoals elke andere Nederlander.

Politiek versus ceremonieel

Veel panelleden vinden het goed dat de koning bij het lopende (in)formatieproces geen voortrekkersrol heeft; slechts een derde (37%) van hen vindt dat de koning politieke invloed moet hebben. Een meerderheid (55%) vindt daarentegen dat het staatshoofd vooral ceremoniële taken moet hebben.

Wel vindt driekwart (78%) het een goede zaak als de koning zich uitspreekt over maatschappelijke kwesties als veiligheid, tolerantie en discriminatie. In zijn kersttoespraken heeft de koning dergelijke kwesties de afgelopen jaren aangehaald.

Máxima en Willem-Alexander onverminderd populair

Máxima is net als voorgaande jaren het populairste lid van het koningshuis. Ze wordt gevolgd door Willem-Alexander. Op de derde plek staat Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. De koning en koningin genieten net als voorgaande jaren veel vertrouwen: acht op de tien deelnemers (80%) hebben vertrouwen dat Willem-Alexander zijn werk als koning goed doet. In Máxima heeft 77 procent vertrouwen.

MH17 en Willy

Willem-Alexander zit deze week vier jaar op de troon. Als we mensen vragen wat ze zich vooral herinneren van die periode, wordt de aanwezigheid van het koninklijk paar bij de aankomst van vlucht MH17 vaak genoemd. Ook noemen mensen het belang van Máxima aan zijn zijde en bier met Poetin. Veel deelnemers refereren bovendien aan 'Willy', uit de satirische filmpjes van Lucky TV.

Bekijk rechtsboven de volledige resultaten van het onderzoek.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 26.706 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 19 tot en met 24 april 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden. De software is van Vision Critical.

Download