Een kleine alinea in het Regeerakkoord lijkt nu al de doodsteek voor de oldimerbranche. In de betreffende passage staat dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor de klassiekers komt te vervallen vanuit milieuoverwegingen. De maatregel zal in 2014 ingaan en moet nog verder worden ingevuld, maar het kwaad is al geschied, meent de branche.

In de laatste zes weken is de verkoop van oldtimers drastisch teruggelopen. Er vallen ontslagen en meerdere bedrijven zijn al failliet gegaan, zegt Wim van Giersbergen, voorzitter van Stichting Oldtimerbranche Nederland en zelf eigenaar van een oldtimerbedrijf. Ook hij heeft nu - vlak voor de kerst- een medewerker moeten ontslaan.