In januari van dit jaar doet een klokkenluider in EenVandaag een boekje open over levensgevaarlijke situaties bij Europa’s grootste olieopslagbedrijf, het petrochemische Odfjell. Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale onderzoekt de zaak en komt tot dezelfde conclusie: de situatie bij Odfjell blijkt levensgevaarlijk te zijn.

De tanks waarin brandstof is opgeslagen roesten door en lekkages worden verzwegen. Bij een eventuele explosie loopt het dichtbevolkte gebied rond Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam groot gevaar. De politiek komt in actie en dan gaat het snel: in juli wordt het bedrijf stilgelegd, in september trekt Shell haar activiteiten terug en inmiddels onderzoekt het Openbaar Ministerie of de leiding van het bedrijf strafrechtelijk te vervolgen is.

Is Nederland ontsnapt aan een ramp? Met de hoofdrolspelers blikt EenVandaag terug op deze unieke zaak en voor het eerst reageert ook de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie.

BLOG: 'Als je denkt dat veiligheid duur is? Moet je eens een ramp proberen!'

EenVandaag-redacteur Jan Born schreef een blog over het jaar van Odfjell: "Het is zoals Ben Ale zegt, ‘als je denkt dat veiligheid duur is, dan moet je eens een ramp proberen’." Lees de rest van zijn blog hier.