Vrouwen kunnen voortaan ook opgeroepen worden om hun dienstplicht te vervullen. Dit is in ieder geval het plan van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. De dienstplicht is in Nederland opgeschort, niet officieel afgeschaft. Wanneer Nederland in een oorlog of oorlogsdreiging komt die daar om vraagt, kan het zijn dat mannen weer opgeroepen worden om het land te dienen. Maar: mogelijk binnenkort dus ook vrouwen. 

In 1944 was Francien de Zeeuw de eerste vrouw die officieel actief werd in het Nederlandse leger. Na een periode als verzetsstrijder probeerde De Zeeuw weer in het normale burgerleven te aarden. Maar na één dag hield Francien het voor gezien als secretaresse bij een advocatenkantoor. Een majoor van de Nederlandse strijdkrachten hielp Francien om bij het leger te komen. 

Francien de Zeeuw zamelde handtekeningen in om te laten zien dat er vrouwen waren die het leger in wilden. Koningin Wilhelmina had namelijk eerder al tegengehouden dat vrouwen in het leger mochten dienen. De vorstin wilde dat dit uit de vrouwen zelf zou komen. Met twaalf handtekeningen kreeg ze koningin Wilhelmina zo ver om de toetreding van vrouwen tot het leger goed te keuren.

Om vrouwen een rol te geven in het leger werd de 'Marva' opgericht. In dit legeronderdeel konden vrouwen ondersteunende functies vervullen.

Het levensverhaal van Francien de Zeeuw

In 2015 overleed Francien de Zeeuw. enkel jaren voor haar dood begon ze haar levensverhaal te vertellen tegen schrijfster Natasza Tardia. In 2017 verscheen de biografie van Francien de Zeeuw. Tardia kon beschikken over het uitgebreide archief van De Zeeuw. Tardia: "Francien had een kluis vol onderscheidingen, maar ze was te bescheiden om ze aan anderen te laten zien." Volgens Tardia was De Zeeuw zeer betrokken en wilde ze bijdragen aan de samenleving. Ook na haar tijd bij Defensie bleef ze maatschappelijk actief.