Twee jaar geleden was de woede groot dat de verstandelijk gehandicapte jongen Brandon vastgeketend aan de muur van een instelling bleek te zitten. Politici schreeuwden om het hardst dat dit niet langer kon; in een beschaafd land zou dat toch niet mogen. Nu is er voor Brandon een oplossing gevonden, maar voor alle andere kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten, is er nog altijd geen structurele oplossing.

Hun ouders zijn woedend en radeloos dat de zorg voor hun verstandelijk zwaar gehandicapte kinderen 24 uur per dag, 7 dagen in de week op hen terecht komt, omdat er in instellingen niet goed zorg kan worden geboden en ze het risico lopen te worden vastgebonden. Zij gaan er bijna aan onder door en willen dat er nu eindelijk eens naar hen geluisterd wordt en dat er een structurele oplossing komt om hun kinderen op te vangen.

De ouders van de verstandelijk gehandicapte Dexter lanceren deze week een campagne om aandacht te vragen voor deze kinderen. Zij zegden hun baan op om voor hun zoon te kunnen zorgen, omdat het met hem in een instelling helemaal misging.

Een jaar geleden maakten we al een reportage over hen. We spreken met hen en met twee andere moeders die de wanhoop nabij zijn omdat ze 24 uur per dag zelf voor hun kind moeten zorgen, omdat geen instelling hun kind kan of wil hebben.

Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP reageert in de studio.

Staatssecretaris Van Rhijn gaf de volgende verklaring af aan EenVandaag:

De staatssecretaris is van mening dat alle ouders de mogelijkheid en de keuze moeten hebben om zelf zo lang mogelijk voor hun kind te zorgen. Wanneer ouders niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, moeten instellingen goede plekken hebben voor jongeren met een combinatie van beperkingen en stoornissen.

De staatssecretaris maakt hier werk van. De wet Zorg en Dwang ligt in de Tweede Kamer. Die regelt een steviger positie voor cliënten die onvrijwillige zorg krijgen en hun vertegenwoordigers - bijvoorbeeld ouders. De wet – die al in de Kamer lag – is aangepast naar aanleiding van het maatschappelijk debat over Brandon. Ook zal de staatssecretaris eind januari het Actieplan onvrijwillige zorg naar de Kamer sturen. Dat plan bouwt verder op de aanbevelingen van de Denktank complexe zorg. Het actieplan helpt zorgmedewerkers beter met deze jongeren om te gaan.

De staatssecretaris is op de hoogte van de moeilijke situatie waarin het gezin zich bevindt en heeft bewondering voor de manier waarop er met behulp van een pgb voor de kinderen wordt gezorgd. Het ministerie heeft vorig jaar aangegeven met kennis en kunde te willen helpen bij het opstarten van de Stoeistal. Dat aanbod geldt nog steeds.

De reportage van vorig jaar kunt u hier terugkijken:

De ouders van Dexter hebben een foundation opgezet en zetten zich in voor vergelijkbare gevallen. Hun website is hier te vinden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.