Tot op heden vindt er nog geen onderzoek plaats naar veiligheidsproblemen tijdens de kerstmarkt in de Valkenburgse grotten. Dit staat haaks op wat de gemeente Valkenburg beweert in de door haar verleende vergunning. In de vergunning stelt de burgemeester dat hij het Instituut Fysieke Veiligheid heeft ingeschakeld om onderzoek te doen naar de tekortkomingen en dat het IFV in februari 2018 met advies komt. Dat blijkt niet te kloppen.

Het gaat daarbij om onderzoek naar de niet gehaalde ontruimingstijd en de te smalle nooduitgang. Veiligheidsexperts waarschuwden in EenVandaag voor de levensgevaarlijke situatie in de grotten bij brand of rook. “Een rattenval”, stelt een van de experts, “Mensen kunnen niet op tijd uit de grotten komen.”

Informatie gemeente Valkenburg klopt niet

De gemeente Valkenburg laat desgevraagd weten dat men wel met het IFV gesproken heeft maar dat een andere partij onderzoek doet. Maar ook dat blijkt nog niet het geval. Op aanvullende vragen van EenVandaag antwoordt de gemeente dat men nu ‘met twee partijen in gesprek is en nog niet besloten is welke partij het onderzoek gaat doen.’ Er wordt dus nog geen onderzoek gedaan naar de situatie in de kerstgrotten, waarvan de gemeente eerder stelde dat hierover in februari 2018 een advies zou komen van het IFV.

Economisch belang

De kerstmarkt en bijbehorende kerst in de grotten trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland en zijn volgens de gemeente van groot economisch belang voor Valkenburg aan de Geul. De gemeente stelt te werken aan het verminderen van risico’s maar een onderzoek laat nog op zich wachten.

Vergunningen kerstmarkt in grotten Valkenburg

In de vergunningen van 6 november 2017 stelt burgemeester Schrijen dat hij ‘het Instituut Fysieke Veiligheid heeft ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar geschikte oplossingen. Het IFV brengt naar verwachting in februari 2018 hierover advies uit.’ Naar nu blijkt moet de gemeente Valkenburg nog een keuze maken wie het onderzoek gaat doen.

Vergunningen Kerstmarkt