Politie en Justitie moeten de informatie die ze hebben over opstappunten van migranten in Hoek van Holland delen met Transport en Logistiek Nederland. De organisatie zegt verstoken te blijven van informatie en zo onnodig op achterstand te staan in de strijd tegen het weren van ‘inklimmers’ op hun wagens.

Uit nieuwe cijfers van ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het aantal verstekelingen dat probeert om via Nederlandse havens illegaal de oversteek te maken naar Groot-Brittanië op 630 staat sinds begin van dit jaar. Het gaat om zogenaamde ‘inklimmers’; vluchtelingen die in een vrachtwagen klimmen om zo het kanaal over te steken. 

De teller voor 2015 stond op 510 verstekelingen, dat aantal is dit jaar dus al ruimschoots gepasseerd. Vooral de haven van Hoek van Holland is populair bij illegale migranten, van de 630 verstekelingen werden er daar 410 opgepakt.  

We gaan terug naar de firma van Nicole Visbeen: DailyFresh Logistics. Zij hebben al vaker te maken gehad met verstekelingen aan boord.