De internationale zorgen over de toestand in Turkije nemen verder toe. Premier Erdogan heeft gisteren de noodtoestand voor drie maanden afgekondigd in Turkije, daarnaast heeft hij laten weten de ‘zuiveringen’ door te zetten. 

De Turkse regering laat vandaag weten dat met het afkondigen van de noodtoestand tijdelijk het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens opgeschort wordt. 

De noodtoestand stelt Erdogan en de regering van president Yildrim in staat om met vrije hand om per decreet te regeren. Erdogan zegt dat deze noodtoestand nodig is om de Gülen-beweging ‘uit te roeien’.

Inmiddels zijn er al meer dan 60.000 mensen ontslagen en vastgezet. De zuiveringen hebben veelal plaats gevonden in het onderwijs, het leger en bij de rechterlijke macht.

Erdogan overweegt ook om de doodstraf in Turkije te herinvoeren. Kopstukken uit de Europese Unie laten weten dat als dat gebeurt, het mogelijke toetreden van Turkije tot de EU dan van de baan zou zijn.