De termen allochtoon en autochtoon zijn niet meer passend voor vraagstukken van migratie en integratie. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek doen de termen in de ban.

In plaats daarvan spreekt de WRR bij het beschrijven van de samenstelling van de bevolking over inwoners met een Nederlandse en een migratieachtergrond.

Ook de tweedeling 'westers' versus 'niet-westers' is niet meer passend. De migranten zijn inmiddels zo verschillend qua herkomstland dat ze niet meer onder de overkoepelende termen zijn te vangen, aldus de raad. De term 'allochtoon' ('van een ander land') is volgens de WRR bovendien onjuist voor de tweede generatie omdat die in Nederland is geboren.

Het levert een stroom aan reacties op Twitter op:

Beter is de afkomst van mensen preciezer te definiëren zoals gebeurt in samenstellingen als Turkse-Nederland, en migranten naar motief in te delen zoals kennismigranten, asielmigranten en economische migranten.

Het is niet voor het eerst dat er wordt gesproken over het afschaffen van de termen. Zo ging het er op gemeentelijk niveau wel vaker over, zoals in 2004 in Den Haag.

In Radio EenVandaag oud-raadslid Johan Chandoe van de PvdA. Hij kwam in 2004 met het initiatiefvoorstel ‘Hagenaars zijn wij allemaal’, waarmee de term allochtoon in officiële uitingen van de gemeente werd tenietgedaan. Met Johan Chandoe blikken we terug op die tijd.