Er werd veel nagepraat over de confrontatie tussen VVD-lijsttrekker Mark Rutte en de boze Groningers gisteravond bij het programma Pauw & Jinek.

De Groningers in het publiek gingen los op de VVD-lijsttrekker omdat ze zich totaal in de steek gelaten voelen door de politiek, als gaat om de fysieke en mentale schade door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Groningers hebben voor hun gevoel jarenlang geen gehoor gekregen, toen ze klaagden over de gasbevingen en de nare gevolgen daarvan. Voor Mark Rutte is een confrontatie als deze een risico, maar hij was wel op de hoogte van deze opzet.

Sybrand Buma van het CDA was vandaag te gast bij het Twentse dagblad Tubantia. We kennen inmiddels zijn pleidooi voor een maatschappelijke dienstplicht. Maar zelf heeft hij nooit in militaire dienst gezeten, hij is afgekeurd, en dat wreekt zich als hij een foto van twee militairen met geweren in de aanslag bekijkt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek: dat publiceerde vandaag cijfers, en wat blijkt: 65-plussers hebben het beter dan ooit: de armoede onder ouderen is in 20 jaar tijd bijna verdwenen, van ruim 20 procent in 1995 naar 3 procent nu.

50Plus vindt dat het helemaal niet goed gaat. En dat leidde op Radio 1 tot een clash tussen 50Plus kandidaat Martin van Rooijen en presentator Jurgen van den Berg.