'De Nederlandse politie is veel te wit en daarom moeten er veel meer mensen aangenomen worden met een multicuturele achtergrond'. Dat zegt Politiecommissaris Max Daniels vandaag in een interview met de Volkskrant. De Korpschef van de Nationale Politie is het met hem eens. Erik Akerboom deed vanmorgen bij BNR déze belofte.

Een streng quotum dus voor de instroom van meer agenten met een multiculturele achtergrond. Dat riep veel reacties op:

Sommige mensen, zoals hier Jan Roos, vinden dit ongewenste positieve discriminatie. Zij vinden dat iemand bij de politie moet worden aangenomen omdat die daar de kwaliteiten voor heeft, niet vanwege de afkomst. 

Maar zijn alle problemen, zoals bijvoorbeeld etnisch profileren van verdachten,  opgelost als er meer allochtone agenten aangenomen worden?

Maar de discussie speelt al veel langer. Al in de jaren 80, dus 30 jaar geleden, kwam de discussie al op gang dat de politie diverser moest worden. Qua werving is dat gedeeltelijk ook gelukt, maar het blijkt vooral moeilijk te zijn agenten met een multiculturele achtergrond die eenmaal bij de politie zitten, ook daar te houden, vertelt Corina Duindam, socioloog en gespecialiseerd in diversiteit.