Dyslectische leerlingen mogen dit jaar geen gebruik maken van spellingscontrole op de computer tijdens hun eindexamen. 

De regel werd in oktober stilletjes ingevoerd door het College voor Toetsen en Examens op verzoek van het ministerie van Onderwijs. Vorig jaar werd spelling niet getoetst, maar stond vooral de leesvaardigheid van de leerlingen centraal. 

Bij de nieuwe regeling krijgen leerlingen van het vmbo een halve punt aftrek als ze drie spelfouten maken. Leerlingen van de havo en vwo krijgen dan een hele punt aftrek. Maar volgens de woordvoerder van het ministerie van Onderwijs kunnen ook dyslectische leerlingen de examens halen, volgens hem is het aantal punten dat voor spelling kan worden afgetrokken beperkt.

Toch zorgt de beslissing voor veel onrust onder kinderen met dyslexie en hun ouders. Dat is te zien bij de reacties op Twitter:

Afschaffing spellingshulp dyslectische kinderen is idioot en ontkenning van serieuze beperking

De meerderheid van de Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Dekker om meer uitleg omtrent deze nieuwe regelgeving.