Frankrijk gaat vanaf 2018 vaccineren verplichten. Dit naar aanleiding vaneen Europese uitbraak van de mazelen, in combinatie met het gegeven dat meer dan dertig procent van de Fransen geen vertrouwen heeft in vaccineren.

Het wantrouwen tegen vaccineren is overgewaaid uit de Verenigde Staten, maar uit onderzoek blijkt dat juist Europeanen het meest wantrouwend zijn. En Frankrijk is wereldwijd koploper wat dat wantrouwen betreft.

In Italië is vaccineren al verplicht, vanwege een enorme revival van de mazelen in Europa en de VS. Maar dat zorgt weer voor nieuwe problemen. Zo’n 130 Italiaanse gezinnen dreigen nu asiel te gaan zoeken in Oostenrijk, omdat vaccineren daar niet verplicht is.

Dalende lijn

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt aan dat als 95% van de bevolking is ingeënt, een uitbraak dan onwaarschijnlijk is. Nederland zat altijd boven dat percentage, maar is daar inmiddels onder gezakt. Vorige week maakte het RIVM bekend dat die lijn blijft dalen.

Weigerpatienten

Dat heeft te maken met zogeheten weiger-patiënten. Die kun je grofweg verdelen in twee groepen, mensen die het niet willen vanuit religieuze overwegingen. En een groep die de laatste jaren in opkomst is, weigert vaccineren vanuit allerlei andere overtuigingen die vaak gevoed worden door discussies op internet.

Arjen Lubach maakte in zijn programma al eerder korte metten met de anti-vaccinatie argumenten die rond gaan op internet. Bijvoorbeeld met de mythe dat vaccinaties autisme veroorzaken…