De laatste maanden wint het regeringsleger van president Assad terrein op de rebellen in de Syrische stad Aleppo. De strijd om de stad wordt gekenmerkt door bloedvergieten. Onschuldige burgers zitten vast en hebben een gebrek aan basisvoorzieningen zoals water, voedsel, elektriciteit en geneesmiddelen. De evacuatie van de overgebleven inwoners is inmiddels weer op gang gebracht, maar verloopt niet soepel.

Veel mensen zijn de stad inmiddels ontvlucht, maar er zijn ook nog tienduizenden burgers aanwezig in het oorlogsgebied. Door de luchtaanvallen die het Syrische regeringsleger uitvoert sterven veel mensen. Dat de aanvallen doorgaan is opmerkelijk, aangezien er dinsdag een staakt-het-vuren was afgekondigd. Dat bestand is geschonden.

De evacuatie van Syriërs verloopt moeizaam. Het Rode Kruis heeft toestemming gekregen van het regeringsleger om gewonde burgers te evacueren. Een konvooi van het Rode Kruis is vanochtend beschoten, waardoor de evacuatie werd gestaakt. Daarna is de massale evacuatie van inwoners in de stad weer op gang gekomen. 

Merlijn Stoffers van het Rode Kruis legt uit hoe het Rode Kruis de bevolking van Aleppo helpt: