Met een actie op social media proberen co-assistenten minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker ertoe te bewegen een stagevergoeding toe te kennen. De geneeskunde-studenten willen 280 euro aan stagevergoeding ontvangen. 

Co-assistenten lopen tijdens hun studie Geneeskunde drie jaar lang mee in een ziekenhuis. Vaak maken zij lange dagen en hebben zij geen tijd voor een bijbaan. Deze studenten hebben dus weinig inkomsten en zijn vaak financieel afhankelijk van hun ouders. Door op Facebook en Twitter filmpjes te plaatsen over hun werkzaamheden, proberen geneeskunde-studenten de aandacht te trekken van minister Jet Bussemaker. Ze laten zien dat coschappen lopen niet enkel draait om meekijken en kennis opdoen, maar dat er ook wordt gewerkt.

Geen basisbeurs meer 

Sinds vorig jaar is het leenstelsel ingegaan. De basisbeurs is afgeschaft en studiefinanciering is geen gift meer maar een lening. Sinds het leenstelsel van kracht is, is het voor co-assistenten nog moeilijker om rond te komen. Aan het einde van hun studie hebben geneeskunde studenten vaak een aanzienlijke studieschuld.